vissza | nyomtatás

MÓR - Török-sánc

Mórtól keletre, a Vértes-hegység nyugati lejtőjén található várat egykor sánc és mesterséges árok erődítette. Kiterjedése pontosan nem állapítató meg, peremének csak egy-egy részlete látató, nagyságrendileg egy 800x700 méteres területen feküdhetett. Az erősség mérete, jellege és a felszínen gyűjtött cserepek alapján feltehetően késő bronzkori - kora vaskori eredetű.